Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSСереда, 29.01.2020, 17:26

...
Вітаємо Вас, на нашому сайті!
Меню сайту
Пошук

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

32. Учасниками навчально-виховного процесу є:

учні, педагогічні працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал; батьки або особи, які їх замінюють.

33. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законом України “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та даним статутом.

34. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми морального і матеріального заохочення, як премії, творчі відпустки.

За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту школи накладається дисциплінарне стягнення, встановлені чинним законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового  розпорядку школи. Для учнів  та їх батьків застосовується стягнення, узгоджуючи зі службою у справах неповнолітніх.

Батьки (або особи, що їх замінюють) зобов’язані забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання. Невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених Законом України “Про загальну середню освіту”, школа має право висунути позивання до суду з питань позбавлення батьківських прав.

35. Учні мають право:

 • на доступність і безоплатність повної середньої освіти;
 • вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів;
 • переатестацію з навчальних предметів, відповідно до чинного законодавства;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;
 • на участь у різних видах навчальної, науковопрактичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • участь в органах громадського самоврядування школи;
 • участь у творчих студіях, клубах, групах, гуртках за інтересами, тощо;
 • захист від психічного та фізичного насилля, від дій педагогічних працівників та інших працівників, які порушують їх права.

36. Учні зобовязані:

 • виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • бережливо ставитись до особистого, колективного, державного майна;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • брати посильну участь у трудовій роботі школи.

37. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції. На підставі ст.26 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічні працівники призначаються та звільняються відповідним органом управління освіти за поданням керівника закладу освіти.

38. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчальновиховного процесу;
 • проведення науководослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • участь у роботі органів  громадського самоврядування школи;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи школи;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

39. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати статут школи, правила внутрішнього трудового  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • забезпечувати умови для засвоювання учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвиткові здібностей учнів настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших  доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурнонаціональних, духовних, історичних цінностей України, до державного і соціального устрою, поглядів що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будьяких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, моральну і політичну культуру;
 • виконувати рішення, прийняти органами громадянського самоврядування школи, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

40. У школі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.

41. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умов договору, контракту, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

42. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільнюється директором школи згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

43. Батьки учнів або особи, які їх замінюють є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи.

44. Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

 • обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчальновиховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази;
 • захищати в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

45. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мови, культури,  сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у школі або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;
 • виховувати повагу до законів, прав свободи людини.

Школа надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними свої обов’язків.

Корисні посилання
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
Наше опитування
Яку чарівну силу ви хотіли б мати?
Всього відповідей: 198
Форма входу