Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSЧетвер, 21.11.2019, 15:37

Меню сайту
Категорії розділу
Пошук

Новини

Головна » 2017 » Вересень » 4 » Звіт директора
21:22
Звіт директора

Шановні колеги та батьки !

Сучасна школа є частиною світу, сучасного інформаційного суспільства та цифрової цивілізації, тож має змінюватись та реагувати на їх виклики. Школа завжди віддзеркалювала суспільство через світогляд, ідеї, відносини між людьми, в основі яких лежать норми та цінності, традиції, моделі.

 

І сьогодні, у контексті актуалізації входження до європейської освітньої спільноти, важлива роль відводиться саме шкільній освіті.

Державними стандартами і Концепцією Нової української школи передбачено перехід від класичної школи ХХ ст. до школи компетентностей ХХІ ст., впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес як засобу підвищення професійної майстерності педагогів та забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно самореалізується в сучасному українському суспільстві.

Освіта має формувати самостійну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну проектувати власне майбутнє.

А центральною фігурою у реформуванні освітнього процесу має стати учитель - дослідник, лідер, партнер, новатор.

Сьогодні вчитель – це той, хто думає про своїх учнів після шкільного уроку, перетворює нудне в цікаве, запалює іскорки цікавості в очах дітей, навчає ставити правильні питання.

І важливим напрямом діяльності кожного педагогів залишається робота з школярами, направлена на розкриття їх творчого потенціалу.

Якісний склад педагогічного колективу нашої школи такий:

В школі працює 70 вчителів основних працівників та 3 сумісника.

З них:

3 вчителі мають педагогічне звання «відмінник освіти»;

13 вчителів мають педагогічне звання «вчитель методист»;

10 вчителів мають педагогічне звання «старший вчитель»;

23 вчителі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

10 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

10 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

23 вчителі мають кваліфікаційну категорію « спеціаліст».

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась згідно з перспективним планом. Відвідуючи курси, вчителі пройли профтестування, виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи з колегами інших шкіл.

Атестація педагогів школи у 2016-2017 н.р. також здійснювалась згідно з перспективним планом.

У звітному році було атестовано 7 педагогічних працівників:

1 вчителю встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії ", підтвердили раніше встановлені категорії: 2 вчителя кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії ",

4 вчителя підтвердили  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За результатами атестації підтверджено раніше присвоєне звання "Старший вчитель" – 2 вчителям, " Вчитель – методист" – 1 вчителю.

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, учителі провели відкриті уроки, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

На початок 2016-2017 навчального року в закладі було відкрито 31 клас, з них

1 - 4 – 17 класів,

5 - 9- 12 класів,

10-11 – 2 класи.

Станом на 01 вересня 2016 року кількість учнів становила 809 учнів. Середня наповнюваність - 26,1 учня.

Впродовж 2016-2017 навчального року із школи вибуло – 29 учнів.

За навчальний рік до школи прибуло 18 учнів:

Причинами руху учнів - бажання батьків у випадку переїзду до інших шкіл міста, області, межі області та за кордон та з інших поважних причин.

Суттєвою проблемою школи залишається наповнюваність класів. Така проблема існує не тільки у нашому колективі, а й кожен навчальний заклад сьогодні думає як стати привабливим для учня і його батьків. І головним у вирішенні цього питання є зміна нас самих. Високий професіоналізм - от що може стати привабливим для наших учнів та батьків.

На початок 2017-2018 н.р. у школі 852 учня. За літній період вибуло 23 учнів, причина вибуття в основному зміна місця проживання сім'ї. Прибуло 23 учнів.

Укомплектовано 33 класів, середня наповнюваність класів – 28 учнів. В цьому році буде відкрито 5 перших класів.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів в 2017-2018 має бути відповідальний підхід всього педагогічного колективу щодо:

-організації обліку дітей та підлітків у мікрорайоні,

- спільної роботи з ДНЗ №67, 75,142,

- контролю за відвідуванням учнями навчальних занять,

- організації індивідуального, інклюзивного та спеціального навчання,

-організації роботи «Школи майбутнього першокласника».

 

На кінець 2016-2017 навчального року кількість учнів становить 798 школярів 1 – 11 класів. З них

  • 102 учнів 1-го класу - оцінені вербально
  • 582 учні 3-11-х класів - атестовані;
  • 736 учнів - переведено до наступного класу;
  • 35 учнів школи – нагороджено Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”;
  • 35 учнів випущено з 9-го класу;
  • 27 учнів школи випущено з 11 класу, з них 1 учениця: Баланова Катерина нагороджена Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»,

Для задоволення освітніх потреб учнів і їх батьків було відкрито загальноосвітні класи; класи інклюзивного навчання, спеціальні корекційні класи. Було організовано роботу профільних класів 10-А,11-А за універсальним профілем. За індивідуальною формою навчалося 8 учнів.

За ступенями навчання за індивідуальною формою у 2016/2017 н.р. навчалося:

І ступеню – 1 учень :

4-В - Грушевський Єгор

ІІ ступеню – 5 учнів:

5 – А – Міллєр Роман

5 – В клас – Смирна Єлизавета

7 – Б клас – Жаріков Богдан

8 - А клас – Пантєєв Нікіта

8 – Б клас – Васіна Юлія

ІІІ ступеню – 2 учні

10 – А клас – Бовгиря Вікторія

11 – А клас – Носіков Павло

 

Навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році виконувався відповідно до робочого навчального плану та нормативних документів освітньої галузи.

Протягом року колектив школи забезпечував організаційно-педагогічне керівництво і підтримку обдарованих учнів.

В цьому році ми маємо 8 переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 1 переможця ІІІ етапу.

1 учень початкової школи став переможцем учнівських олімпіад з української мови.

5 учнів початкової та середньої школи стали переможцями Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

2 учні стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів і студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка.

1 учень 10 класу став слухачем МАН

19 дітей працюють у шкільному науковому товаристві.

У різноманітних інтелектуальних конкурсах взяло участь 517 учнів, з них вийшли переможцями 361.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи, педагогічний колектив організовував і проводив з учнівським колективом роботу, яка включає в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо–естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Ці напрями виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості.

В школі відпрацьована система учнівського самоврядування. Учні активно беруть участь у житті школи. Всього в органах учнівського самоврядування різних рівнів залучено більше 50% дітей 8-11 класів.

На належному рівні знаходяться питання задоволення потреб дітей у позаурочній діяльності: у вільний від уроків час відвідують шкільні гуртки різних напрямів.

У навчальному закладі створені всі умови для успішної реалізації завдань сучасної освіти через соціальне партнерство.

Педагогічний колектив тісно співпрацює із ДНЗ №75, 142, 67, цінує партнерські стосунки з цими навчальними закладами, на базі яких щороку проводиться комплекс сумісних дій з підготовки дітей 5-річного віку до першого класу.

На сьогоднішній день в школі функціонує 72 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ навчальних кабінетів, з них:

30 – для учнів школи І ступеня

42 -для учнів школи ІІ-ІІІ ступеня

2 компютерних класи

Актова зала, спортивна та бібліотека,читальна зала

Завдяки депутатам ММР, Управлінню освіти ММР, батькам багато зроблено для модернізації навчально-матеріальної бази закладу. Вчителі школи успішно використовують мультимедійні проектори, інтерактивну дошку, ноутбуки, можливості комп’ютерних класів.

До мережі Інтернет підключені 2 класи інформатики, бібліотека. Плануємо в новому навчальному році розширити мережу по класним кімнатам.

Упродовж навчального року облаштовано харчоблок, який поповнився новим обладненням,за рахунок батьків учнів початкових класів поповнено посудом. В цьому навчальному році замінено 47 вікон в навчальних кабінетах.

До початку нового навчального року усі навчальні кабінети відремонтовані, за що хочу подякувати колегам, батькам учнів, техперсоналу школи та заступникам директора.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9,11 кл.).

Із 58 випускників школи ІІ ступеня в поточному навчальному році продовжили навчання 23 учня,

Технікуми, коледжі- 20

ПТНЗ- 15

11 клас закінчили 27 учнів

ВНЗ- 22

Технікуми, коледжі – 2

ПТНЗ- 3

 

За результатами ЗНО-2017 школа посіла 39 місце в рейтингу міста.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися 190 дітей пільгової категорії:

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені гарячим харчуванням за рахунок державних асигнувань.

80 % дітей пільгового контингенту залучені до роботи в безкоштовних гуртках, спортивних секціях.

Традиційно на початку навчального року проводиться місячник «Увага, діти на дорозі», „Місячник охорони дитинства”, проводиться акція „Милосердя”, „Наша школа рідний дім».

В межах літнього оздоровлення у червні місяці на базі школи працював табір з денним перебуванням. Начальниками табору та вчителями- вихователями прикладено немало зусиль, щоб діти щоранку з бажанням поспішали до нього. В цьому році вперше на базі школи працював і мовний табір до якого були залучені всі вчителі іноземної мови.

В системі ведеться робота щодо збереження здоров’я учнів та працівників.

В школі обладнано медичний кабінет відповідно до нормативних вимог. За рахунок бюджетних та батьківських коштів школа своєчасно забезпечується необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги. Вся документація учнів та санітарні книжки працівників ведуться у відповідності з нормативними документами.

Учні та працівники школи планово проходять поглиблений медичний огляд.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів.

З учнями вивчаються правила дорожнього руху. Щомісячно класні керівники проводять бесіди з питань техніки безпеки під час проведення уроків та позаурочних заходів.

Важливим інформаційним ресурсом є шкільна бібліотека. Культурний потік має виходити саме з бібліотеки і поступово заповнювати простір усієї школи. Свою діяльність бібліотека спрямовувала на популяризацію книг серед читачів, надавала реальну допомогу в задоволенні читацьких інтересів, потреб, запитів. Для популяризації читання під час навчального року організовувалися різноманітні книжкові виставки, перегляди літератури, тематичні полиці, бібліотечні уроки.

Дуже важливий напрямок виховної роботи – учнівське самоврядування, де діти розвивають свої задатки управлінців, вчаться приймати важливі рішення, прилучатися до колективної думки, впливати на хід подій. Особливо нам потрібно активізувати роботу з лідерами.

Сучасний навчальний заклад потребує якісного адміністрування. На адміністрації закладу лежить основна відповідальність за правильність вибору шляхів розвитку та постійне удосконалення його роботи.

Сьогодні в жодній галузі немає керівної посади, до обов'язків якої входило би більше 100 напрямків роботи.

Саме заступники директора консультують та коригують діяльність всього колективу, відповідають за рівень навчальних досягнень учнів і їх вихованість, якість викладання базових і профільних предметів, правильність ведення ділової документації, збереження й покращення матеріально-технічної бази, а також іміджеву оцінку якості наданих послуг серед батьківської громадськості.

Сьогодні, як ніколи, на нас, педагогів, покладена велика відповідальність за долю нашого майбутнього. Саме ми маємо передавати нашім учням досвід попередніх поколінь та навчати з гідністю вчитися впродовж усього життя.

Тож, стартуємо впевнено разом у новий навчальний рік!

Пріоритетні завдання розвитку навчального закладу в новому навчальному році:

- реалізація нових вимог Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- удосконалення умов навчально-виховного процесу;

- виховання національної самосвідомості, вмінь осмислювати моральні та культурні цінності, шанувати історію, звичаї, обряди, символіку, формувати систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності перед своєю нацією;

- формування іміджу школи як навчального закладу високої педагогічної та учнівської культури, який відповідає вимогам, що пред’являються до сучасної школи.

У давнину говорили: «Все чисте й мудре – від учителя».

Тож, хочу побажати вам, шановні колеги та батьки, мудрості, відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської долі.

Хай завжди в усіх Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!

 

 

 

Категорія: Новини школи | Переглядів: 290 | Додав: natalyasvitlynska | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Корисні посилання
Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Статистика

Онлайн всього: 8
Гостей: 8
Користувачів: 0
Наше опитування
Яку чарівну силу ви хотіли б мати?
Всього відповідей: 194
Форма входу